CLOSE QUARTER BATTLE
C.Q.B. ACADEMY
TAKTICKÁ SEBEOBRANA

O taktické sebeobraně

Taktická sebeobrana

C.Q.B. Academy vyučuje "taktickou sebeobranu". Cílem této výuky je připravit v co nejkratším čase frekventanty na zvládnutí různých druhů rizikových situací. Taktická sebeobrana je vhodná pro muže i ženy bez rozdílu fyzických a psychických dispozic. U účastníků kurzů není vytvářen falešný pocit převahy, vždy je jim ukazována skutečná hranice jejich vlastních možností. Během výuky se frekventanti učí rozpoznávat rizika konfliktu a různým způsobům jejich řešení.

Některé sebeobranné styly pracují s tím, že obránce odvrátí první pokus o útok přitom, ale často neberou ohled na právní legislativu a už vůbec nezohledňují taktické chování během konfliktu. Při výuce sebeobrany v C.Q.B. Academy je právě na tato hlediska kladen velký důraz.

 

 

Co používáme a proč

 

Používáme sebeobranný systém, který je vhodný pro muže i ženy bez rozdílu fyzických a psychických dispozic. Naše frekventanty jej učíme proto, že je mnohokrát prověřený v praxi, a to jak v civilním životě tak u ozbrojených složek. Cílem je vždy maximálně rychlé a efektivní získání kontroly nad protivníkem (nebo protivníky) a tím i kontroly nad celou krizovou situací. Nemáme žádné striktně předepsané techniky, ale ponecháváme na každém, aby pod vedením instruktora našel vhodný způsob, jak konkrétní sebeobranný systém aplikovat pro své podmínky. Používaný sebeobranný systém používáme i proti ozbrojeným útočníkům. Důraz klademe na zvládnutí stresu a jednoduchost tak, aby obránce mohl proti agresorovi postupovat instinktivně.

Zvláštní pozornost věnujeme přípravě žen a tělesně slabších osob. Používaný sebeobranný systém je přizpůsoben tak, aby účinně fungoval i ženám a fyzicky slabším osobám proti útočníkům s fyzickou a hmotnostní převahou.