CLOSE QUARTER BATTLE
C.Q.B. ACADEMY
TAKTICKÁ SEBEOBRANA

Kurzy

Kurzy taktické sebeobrany jsou rozděleny do čtyř modulů: Boj beze zbraně, boj s nožem a tyčí, boj proti střelné zbrani a speciální taktiky. Každý modul je zakončen zkouškou a na další úroveň je možné se přihlásit až po úspěšném absolvování všech předchozích modulů.


Během kurzů taktické sebeobrany probíhají semináře, které jsou zaměřeny na témata, kterým většinou není možné se do hloubky věnovat v běžných hodinách. Jde zejména o taktickou nadstavbu řešení krizových situací, širší pohled na danou problematiku, právní aspekty řešení krizových situací atd. Semináře jsou přístupné široké veřejnosti a předchozí navštěvování kurzů C.Q.B. Academy není podmínkou pro účast. Cílem seminářů není opakovat již probrané techniky nebo je učit od úplného začátku, ale pomoci frekventantům akademie a veřejnosti získat co nejucelenější pohled na danou situaci.