CLOSE QUARTER BATTLE
C.Q.B. ACADEMY
TAKTICKÁ SEBEOBRANA

Boj proti střelné zbrani

Lze se bránit proti palné zbrani holýma rukama?

Do kurzu boje proti palné střelné zbrani se můžete přihlásit až poté, co jste absolvovali kurz boje beze zbraně a kurz boje s nožem a tyčí a také jste složili úspěšně obě závěrečné zkoušky na konci každého kurzu.

V této části kurzu se naučíte bránit proti hrozbám nejnebezpečnější zbraní, se kterou se můžete běžně setkat, tj. krátkou střelnou zbraní. Základním principem je tedy zvládnutí energie útoku, udržení vlastní stability, důsledná kontrola útočící ruky se zbraní, převzetí iniciativy a nakonec celková kontrola útočníka tak, aby nemohl dále pokračovat v agresi.

Celý systém je koncipován tak, aby se jím ubránili lidé i v případě, že narazí na většího a silnějšího soupeře. Součástí tréninku je také mentální a taktická příprava frekventantů na možné střetnutí a jeho stresové faktory, které u boje proti střelné zbrani jsou značné.

Součástí nácviku je také návštěva střelnice, aby si žáci vyzkoušeli krátkou střelnou zbraň a dále nácvik odzbrojení útočníka, který je vybaven cvičnou střelnou zbraní, která je na tento typ výcviku speciálně konstruována. Bez této praktické zkušenosti není možné u frekventantů vytvořit reálné předpoklady pro to, aby dokázali správně vyhodnotit své možnosti a úspěšně je použít.

Během kurzů taktické sebeobrany probíhají semináře, které jsou zaměřeny na ta témata, kterým většinou není možné se do hloubky věnovat v běžných hodinách. Jde zejména o taktickou nadstavbu řešení krizových situací, širší pohled na danou problematiku, právní aspekty řešení krizových situací atd. Semináře jsou přístupné široké veřejnosti a předchozí navštěvování kurzů C.Q.B. Akademie není podmínkou pro účast. Cílem seminářů není opakovat již probrané techniky nebo je učit od úplného začátku, ale pomoci frekventantům akademie a veřejnosti získat co nejucelenější pohled na danou situaci.

Akademie také nabízí pomoc uchazečům o zbrojní průkaz, a to jak v teoretické, tak praktické části. Dále jsou nabízeny různé druhy střeleckých kurzů.