CLOSE QUARTER BATTLE
C.Q.B. ACADEMY
TAKTICKÁ SEBEOBRANA

Speciální taktiky

Tajemství speciálních taktik a postupů

Do kurzu speciálních taktik se můžete přihlásit až poté, co jste absolvovali kurz boje beze zbraně, kurz boje s nožem a tyčí a kurz boje proti střelné zbrani a také jste složili úspěšně všechny tři závěrečné zkoušky na konci každého kurzu.

V této části kurzu se naučíte bojovat zejména proti neozbrojené a ozbrojené skupině útočníků. Základním principem je tedy zvládnutí energie útoku, udržení vlastní stability, taktický pohyb proti skupině útočníků, převzetí iniciativy a správné vyhodnocení situace i využívání přirozených krytů nebo použití různých věcí jako zbraně. V této části kurzu se můžete naučit také boj v uzavřených prostorech (např. výtah), boj s nějakým hendikepem (např. se zraněním) nebo ochranu blízké osoby.

Celý systém je koncipován tak, aby se jím ubránili lidé i v případě, že narazí na větší a silnější soupeře. Součástí tréninku je také mentální příprava žáků na možné střetnutí a jeho stresové faktory, které u boje proti skupině útočníků jsou značné, zvláště pokud jsou ozbrojeni.

Během kurzů taktické sebeobrany probíhají semináře, které jsou zaměřeny na ta témata, kterým většinou není možné se do hloubky věnovat v běžných hodinách. Jde zejména o taktickou nadstavbu řešení krizových situací, širší pohled na danou problematiku, právní aspekty řešení krizových situací atd. Semináře jsou přístupné široké veřejnosti a předchozí navštěvování kurzů C.Q.B. Akademie není podmínkou pro účast. Cílem seminářů není opakovat již probrané techniky nebo je učit od úplného začátku, ale pomoci frekventantům akademie a veřejnosti získat co nejucelenější pohled na danou situaci.