CLOSE QUARTER BATTLE
C.Q.B. ACADEMY
TAKTICKÁ SEBEOBRANA

Boj beze zbraně

Co je boj beze zbraně?

V této části kurzu vás taktická sebeobrana naučí, jak čelit nejběžnějším typům útoků. Jde zejména o strkání, úchopy za oděv a končetiny, škrcení, údery a kopy. Vyzkoušíte si vše nejdříve pomalu a potom také v bojové rychlosti a s plným nasazením. Je to jediný způsob, jak se naučíte skutečně bránit proti útočníkům, kteří neberou ohled na vaše zdraví nebo život.

Základem kurzu ,,Boj beze zbraně,,je zvládnutí energie útoku, zachování vlastní stability, převzetí iniciativy v boji a následná kontrola útočníka. Snahou je, aby krizová situace byla vyřešena v co nejkratším čase tak, aby útočník nemohl v agresi pokračovat. K dosažení tohoto cíle používáme techniky úderů a kopů, úchopů, porazů a podmetů. Celý systém je koncipován tak, aby se jím ubránili lidé i v případě, že narazí na většího a silnějšího soupeře. Součástí tréninku je také mentální příprava žáků na možné střetnutí a jeho stresové faktory.

Během kurzů taktické sebeobrany probíhají semináře, které jsou zaměřeny na témata, kterým většinou není možné se do hloubky věnovat v běžných hodinách. Jde zejména o taktickou nadstavbu řešení krizových situací, širší pohled na danou problematiku, právní aspekty řešení krizových situací atd. Semináře jsou přístupné široké veřejnosti a předchozí navštěvování kurzů C.Q.B. Akademie není podmínkou pro účast. Cílem seminářů není opakovat již probrané techniky nebo je učit od úplného začátku, ale pomoci frekventantům akademie a veřejnosti získat co nejucelenější pohled na danou situaci.

 

 

 

Boj beze zbraně