CLOSE QUARTER BATTLE
C.Q.B. ACADEMY
TAKTICKÁ SEBEOBRANA

Boj s nožem a tyčí

jak se bránit proti nožům a zbraním tyčového typu?

Do kurzu boje s nožem a tyčí se můžete přihlásit až poté, co jste absolvovali kurz boje beze zbraně a složili jste úspěšně závěrečnou zkoušku. Je to z toho důvodu, že techniky a taktické postupy, které se zde budete učit jsou vybudovány na základech z předešlého kurzu.

V této části kurzu se naučíte bránit proti nejběžnějším zbraním dneška, což jsou bezesporu nůž a tyč (teleskopický obušek). Nespornou výhodou je to, že používáme stále stejné principy ve všech kurzech, jen některé techniky jsou upravené tak, aby splnily určité specifické a taktické požadavky boje s nožem. Základním principem je tedy zvládnutí energie útoku, udržení vlastní stability, důsledná kontrola a zablokování útočící ruky s nožem nebo tyčí, převzetí iniciativy a nakonec celková kontrola útočníka tak, aby nemohl dále pokračovat v agresi. Kurz vás připraví na různé varianty a kombinace, které mohou vzniknout při použití nože a tyče.

Celý systém je koncipován tak, aby se jím ubránili lidé i v případě, že narazí na většího a silnějšího soupeře. Součástí tréninku je také mentální příprava žáků na možné střetnutí a jeho stresové faktory, které zejména u boje proti noži a tyči, jsou značné.

Během kurzů taktické sebeobrany probíhají semináře, které jsou zaměřeny na ta témata, kterým většinou není možné se do hloubky věnovat v běžných hodinách. Jde zejména o taktickou nadstavbu řešení krizových situací, širší pohled na danou problematiku, právní aspekty řešení krizových situací atd. Semináře jsou přístupné široké veřejnosti a předchozí navštěvování kurzů C.Q.B. Akademie není podmínkou pro účast. Cílem seminářů není opakovat již probrané techniky nebo je učit od úplného začátku, ale pomoci studentům akademie a veřejnosti získat co nejucelenější pohled na danou situaci.